Broń i nabojeBadania psychologiczne dla ubiegających się o pozwolenia na broń

 

Badania osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni są przeprowadzane w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2012r. poz. 576 z późn.zm). Badanie psychologiczne jest wymagane w przypadku, gdy chcemy posiadać broń palną, w tym bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową oraz broń pneumatyczną, w której energia kinetyczna pocisku przekracza 17 J.

 

Kiedy nie można wydać pozytywnego orzeczenia?

 

W przypadku stwierdzenia u badanego:

  •  zaburzeń psychicznych wymienionych w ustawie z 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego, 
  •  znacznego ograniczenia sprawności psychofizycznej,
  • istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego,
  • uzależnienia od alkoholu lub substancji psychoaktywnych,
  •  a także w przypadku skazanych prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu bądź przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia,

    - nie można wydać orzeczenia pozytywnego.

    Osoba zgłaszająca się na badanie powinna być wypoczęta. Należy przynieść ze sobą dowód osobisty i okulary, jeśli są niezbędne do czytania.