Kłopot z pamięcią?    Łagodne zaburzenia poznawcze?

Wynik badania psychologicznego pomoże Twojemu lekarzowi w doborze odpowiedniego leku, łagodzącego te dolegliwości.

Wykonuję badania:

  • neuropsychologiczne, umożliwiające określenie stopnia trudności z mową, pamięcią lub spostrzeganiem,

  • testami umożliwiającymi określenie ilorazu inteligencji


Badanie trwa 1-1,5 godziny. Polega na wykonywaniu zadań, dzięki którym możliwe jest określenie, jak przebiegają procesy spostrzegania, zapamiętywania, wnioskowania. 
Osoby, które czytają używając okularów, są proszone o przeniesienie ich ze sobą. Na wizytę należy także przynieść wyniki wcześniejszych badań psychologicznych i wypisy ze szpitala, jeśli badany był leczony w oddziale neurologicznym lub psychiatrycznym.
Wyniki badania psychologicznego są wykorzystywane przy stawianiu diagnozy lekarskiej, doborze leków, podejmowaniu decyzji o kierowaniu chorego na terapię. Są ważnym elementem dokumentacji pacjenta ubiegającego się o przyznanie stopnia niepełnosprawności lub ubiegającego się o rentę z ZUS, zwłaszcza w przypadku osób, które ukończyły szkołę specjalną lub leczyły się neurologicznie.

Wyniki badania są także podstawą do rozpoczęcia terapii- przywracania sprawności mowy, koncentracji uwagi, sprawności umysłu. Terapię prowadzę w gabinecie lub w domu chorego.